Opzeggen

Opzeggingen kunnen gestuurd worden aan [email protected] met vermelding van je lidnummer. Opzeggingen voor het volgende kalenderjaar dienen uiterlijk op 1 november gemeld te zijn.