TV Obdam op Twitter

Je kunt je nu nog opgeven voor het Junior-Senior Toernooi op 7 juli. De inschrijving sluit op zondag 24 juni. Ben jij ook van de partij?

Tennislessen: “Tennisschool Eugène Nicolaï ”

Ook dit jaar zal ik o.a. de tennislessen op de TV Obdam gaan verzorgen. De cursus start donderdag 6 september 2018 en bij voldoende inschrijvingen, in overleg met Tennisschool de Kloek, woensdag 5 september.

  • Middelbare school kinderen zijn niet verplicht te trainen, doch kunnen zich uiteraard ook voor training opgeven bij één van de twee tennisscholen.
  • De groepen zullen dan zoveel mogelijk uit 6 personen bestaan, waarbij de training tot 19:00 uur op 2 banen zal plaatsvinden. De kosten van 10 lessen zullen dan evenredig verdeeld worden opdat het uurhonorarium gedekt wordt, hetgeen € 32,=/uur bedraagt.
  • De kosten € 60,= p.p/lesuur.

Lees meer

Rabobank Clubkas Campagne

Tijdens de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne mochten Jan Munster en Tine Dol namens de Tennisvereniging Obdam een Cheque in ontvangst nemen met het mooie bedrag van Euro 415,43. De vereniging is hier uiteraard erg blij mee!!

Privacy policy

Als lid van onze vereniging moet je geïnformeerd worden over je rechten.

Je moet op de hoogte (kunnen) zijn van rechten als:

  • Inzage recht
  • Recht op rectificatie
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op beperking van verwerking
  • Kennisgevingsplicht
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht op bezwaar

Dat klinkt (en is) nogal ‘juridisch’, maar via de mail hebben we je al meegedeeld waar e.e.a. op neerkomt. Toch doen we dat graag nog een keer, maar nu door deze tekst op onze site te plaatsen en je er op te wijzen dat je op elk moment bij ons kunt en mag informeren en/of controleren of wij je gegevens nergens anders voor gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor je die gegevens aan ons hebt verstrekt.

En mocht je ooit van plan zijn om je lidmaatschap op te zeggen, dan kun je er van overtuigd zijn, dat we al je gegevens met onmiddellijke ingang uit ons systeem verwijderen.

Voor de hierboven bedoelde info of controle kun je terecht bij ons dagelijks bestuur: Jan Munster (voorzitter), Jan ten Broeke (secretaris) of Britt Stam ( penningmeester).

Toernooien & Activiteiten