Tennisvereniging Obdam - sponsors

Tennisvereniging Obdam heeft een groot aantal sponsors, gelukkig maar, want dat is nodig om de club draaiende te houden en extra activiteiten te kunnen doen.

Wij onderscheiden de volgende sponsoractiviteiten;

  • Bordreclame sportcomplex (1)
  • Gaasreclame sportcomplex (2)
  • Zeilreclame tennisbaan (3)
  • (Hoofd)sponsors open toernooien (4)
  • Overige sponsoring (5)

Tennisvereniging Obdam organiseert jaarlijks twee open toernooien, namelijk:

  • Dubbel & Dwars toernooi
  • Over & Weer toernooi

1) Het sportcomplex is voorzien van twee reclamezuilen met borden waarop een reclame-uiting van de sponsor wordt getoond.

2) Het sportcomplex is voorzien van gaasdoeken op het terrein. Deze kunnen worden voorzien van een reclame-uiting van de sponsor.

3) Rondom de tennisbanen hangen zeilen die voorzien kunnen worden van een reclame-uiting van de sponsor.

4) Naast de hoofdsponsors worden onze twee open toernooien nog door een aanzienlijk aantal bedrijven ondersteund door middel van een financiële bijdragen in één bedrag.

5) Naast deze min of meer vaste sponsors zijn er een aantal bedrijven en instanties die een éénmalige sponsoring doen voor een bepaalde gebeurtenis en/of activiteit of in nature sponsoring doen.