Bestuur

Tennisvereniging Obdam heeft een bestuur van 7 leden, bestaande uit 3 dagelijkse bestuurleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en 4 commissieleden (barcommissie, communicatiecommissie, onderhoudscommissie en wedstrijdcommissie).

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien door de voorzitter te samen met de secretaris en de penningmeester.

Voor de tennislessen, districtscompetitie en de ledenadministratie zijn coördinatoren aangesteld. Het bestuur heeft ook commissies aangesteld voor diverse taken, lees hierover meer onder commissies.

Contactgegevens bestuursleden voor leden zichtbaar na inloggen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Minimaal éénmaal per jaar, in februari, wordt een ALV gehouden. Op deze ALV worden de leden door het bestuur geïnformeerd over de gang van zaken binnen de vereniging gedurende het afgelopen jaar en worden plannen gepresenteerd voor de komende jaren.

De Tennisvereniging Obdam statuten
Statuten TV Obdam

Het huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Obdam
Huishoudelijke reglement TV Obdam